Hiến máu cấp cứu người nước ngoài

Chiều tối ngày 11/12/2013, bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận một bệnh nhân nước ngoài tên là Murphy Demot Martin (62 tuổi) bị thuyên tắc mạch huyết khối. Bệnh nhân cần phải mổ gấp và cần 1 đơn vị tiểu cầu máy, nhóm máu A Rh- (âm), đây là nhóm máu hiếm tỉ lệ tại Việt Nam 0,01% người có nhóm máu này. Ngay lập tức thành viên của Nhóm máu hiếm Đà Nẵng bạn Hoàng Duy Khánh, sinh viên lớp 09MT1 Đại học Bách khoa Đà Nẵng có mặt kịp thời để hiến tiểu cầu máy cấp cứu cho bệnh nhân và bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nghĩa cử cao đẹp của bạn Khánh rất đáng trân trọng.

Như vậy, trong năm 2013 các thành viên Nhóm máu hiếm thành phố Đà Nẵng đã hiến được 10 đơn vị máu và ứng cứu 5 trường hợp sản phụ có nhóm máu hiếm tại bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng.

Văn Hòa (CTĐ Đà Nẵng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *