7 Nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ

Trong một thế giới ngày càng bị cô lập, căng thẳng và đòi hỏi bạo lực, rõ ràng Hội Chữ thập đỏ Chữ thập đỏ phải bảo vệ các giá trị cá nhân và cộng đồng nhằm khuyến khích sự tôn trọng của con người khác và sẵn sàng cùng nhau tìm giải pháp cho các vấn đề của cộng đồng.

Xin vui lòng mô tả văn bản ở đây

Nhân loại

Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, xuất phát từ mong muốn mang lại sự giúp đỡ mà không phân biệt đối xử với những người bị thương trên chiến trường, nỗ lực, trong khả năng quốc tế và quốc gia của mình, để ngăn chặn và làm giảm bớt đau khổ của con người bất cứ nơi nào có thể tìm thấy. Mục đích của nó là bảo vệ sự sống và sức khỏe và đảm bảo sự tôn trọng đối với con người. Nó thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tình bạn, hợp tác và hòa bình lâu dài giữa tất cả các dân tộc. Đọc thêm về nguyên tắc của Nhân loại.

Vô tư

Nó làm cho không có sự phân biệt đối xử như quốc tịch, chủng tộc, tín ngưỡng tôn giáo, giai cấp hoặc ý kiến ​​chính trị. Nó nỗ lực để giảm bớt đau khổ của các cá nhân, chỉ được hướng dẫn bởi nhu cầu của họ, và ưu tiên cho các trường hợp khẩn cấp nhất của đau khổ. Đọc thêm về nguyên tắc Vô tư.

Tính trung lập

Để tiếp tục tận hưởng niềm tin của tất cả mọi người, Phong trào có thể không đứng về phía thù địch hoặc tham gia bất cứ lúc nào trong các cuộc tranh luận về bản chất chính trị, chủng tộc, tôn giáo hoặc ý thức hệ. Đọc thêm về nguyên tắc Trung lập.

Độc lập

Phong trào là độc lập. Các Hiệp hội Quốc gia, trong khi các trợ lý trong các dịch vụ nhân đạo của chính phủ của họ và tuân theo luật pháp của các quốc gia tương ứng, phải luôn duy trì quyền tự chủ của mình để họ có thể luôn luôn hành động theo các nguyên tắc của Phong trào. Đọc thêm về nguyên tắc Độc lập.

Dịch vụ tự nguyện

Đó là một phong trào cứu trợ tự nguyện không được nhắc nhở dưới bất kỳ hình thức nào bởi mong muốn đạt được. Đọc thêm về nguyên tắc của dịch vụ Tự nguyện.

Đoàn kết

Chỉ có thể có một Hội Chữ thập đỏ hoặc một Hội Trăng lưỡi liềm đỏ ở bất kỳ một quốc gia nào. Nó phải được mở cho tất cả. Nó phải thực hiện công việc nhân đạo của mình trên toàn lãnh thổ. Đọc thêm về nguyên tắc Thống nhất.

Quốc tế

Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, trong đó tất cả các xã hội đều có địa vị ngang nhau và chia sẻ trách nhiệm và nghĩa vụ ngang nhau trong việc giúp đỡ lẫn nhau, trên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm về nguyên tắc của Quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *