Vai trò của Đảng đối với công tác nhân đạo trên địa bàn quận Hải Châu

“Công tác nhân đạo là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là trách nhiệm của mỗi cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị, góp phần giáo dục, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chính sách xã hội của Đảng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo”. Theo đó, quận ủy Hải Châu xác định công tác nhân đạo là một trong những nội dung góp phần hiệu quả công tác an sinh tại địa phương và đã tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng công tác Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn quận vừa qua.  

 

Bài học kinh nghiệm

Thông qua việc ký kết các liên tịch, ủng hộ và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, Đảng ủy quận Hải Châu đã tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, Đảng ủy xây dựng các Nghị quyết và xác định hoạt động nhân đạo là một nội dung không thể thiếu góp phần xây dựng công tác an sinh xã hội.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn quận đã kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tại địa phương và các ban, ngành, đoàn thể khác, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng trong công tác nhân đạo, điển hình như qua báo cáo của Đảng ủy phường Hòa Thuận Tây, đã trợ giúp 550 suất quà tết, vận động trao tặng 61 địa chỉ nhân đạo, vận động 133 đơn vị máu,…hay như Đảng ủy phường Bình Hiên, vận động trao tặng 215 suất quà  tết, vận động hỗ trợ 34 địa chỉ nhân đạo,…

Bên cạnh đó, các Đảng ủy đã tích cực ban hành công văn, kế hoạch triển khai, tập trung các phong trào, các cuộc vận động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Tháng Nhân  đạo, công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa; hiến mô, tạng và hiến máu tình nguyện.

Đặc biệt, Đảng ủy có các công văn chỉ đạo UBND, UBMT, đoàn thể, cấp ủy hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ các địa phương, nhất là công văn chỉ đạo về cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, cụ thể, các đoàn thể, các chi bộ, mỗi đại biểu HĐND phường thực hiện gắn ít nhất một địa chỉ ngay khu dân cư mình sinh hoạt, mỗi đảng viên tiết kiệm 20.000 đồng/tháng để duy trì hỗ trợ địa chỉ nhân đạo. Tính riêng tại Đảng ủy phường Bình Hiên, năm 2019 vận động trợ giúp 34 địa chỉ nhân đạo trị giá hơn 120 triệu đồng, hay Đảng ủy phường Hòa Thuận Tây, đã vận động trao tặng 61 địa chỉ nhân đạo.

Các đảng ủy các phường trên địa bàn quận cũng cử lãnh đạo, cán bộ phụ trách tham dự các cuộc họp do Hội Chữ thập đỏ tổ chức và tham dự các sự kiện do Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng còn tạo điều kiện cho Hội có ý kiến tham gia trong các cuộc họp, giao ban và trực tiếp chỉ đạo các khu dân cư. Ngoài ra, các cấp ủy Đảng còn định kỳ 6 tháng, 1 năm trực tiếp làm việc và chỉ đạocụ thể, nhất là tạo kinh phí để Hội hoạt động hiệu quả. Nhất là việc kiện toàn đội ngũ cán bộ tại các khu dân cư.

Kết quả thể hiện hiệu quả

Quận Hải Châu hiện có 18 cơ sở Hội Chữ thập đỏ, 297/354 chi hội khu dân cư, 16 đội tình nguyện viên với 274 tình nguyện viên. Trong năm 2019, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trợ giúp 420 địa chỉ nhân đạo; tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 1.085 đơn vị máu; Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Kỷ Hợi 2019 trao tặng 8.578 suất quà  trị giá hơn 3 tỷ đồng; Tổ chức 13 lớp huấn luyện sơ cấp cứu cho gần 700 hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Hiệu quả của sự lãnh đạo trên cho thấy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và sự hưởng ứng của các ngành, đoàn thể khác. Bài học về sự tăng cường lãnh đạo của đảng trong công tác nhân đạo được thể hiện quả kết quả từ các phong trào, các cuộc vận động. Tất cả các phong trào, các cuộc vận động, sau khi được phát động, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo và giao chỉ tiêu cụ thể. Mỗi địa phương có những mô hình và cách làm hiệu quả, sáng tạo và linh hoạt, phù hợp.

Chính sự quan tâm,  của lãnh đạo Đảng, chính quyền, công tác Chữ thập đỏ đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối ới Hội, giúp Hội hoạt động hiệu quả, thu hút ngày cảng nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các phong trào do Hội phát động; khơi dậy và phát huy truyền thống nhân đạo, tương thân, tương ái, tính nhân văn ngày càng mạnh mẽ, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, giảm bớt những khó khăn cho những cá nhân.

T.T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *