CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

T.T Hướng Nghiệp Dạy Nghề

Ông: Lê Tấn Hồng

Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm Hướng Nghiệp

ĐT: 0913402470

T.T Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi

Bà: Trần Thị Nhì

Chức vụ:Giám đốc Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi

ĐT: 0914037676

T.T Huấn Luyện Sơ Cấp Cứu

Ông: Nguyễn Văn Lưu

Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm Huấn Luyện Sơ Cấp Cứu

ĐT: 0919503821