CHỦ TỊCH HỘI

Bà: Lê Thị Như Hồng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng

ĐT:0915317246