CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

Ông: Nguyễn Trọng Hiệp

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng

ĐT:091.3494.016

 

Bà: Thái Thị Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng

ĐT: 0982.035.153