Hội Chữ thập đỏ Đại học Đà Nẵng trực thuộc Hội CTĐ TP. Đà Nẵng

 

Ngày 6/5, căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; căn cứ quyết định số 4246/3003/QĐ-UB ngày 14/7/2003 của UBND TP.Đà Nẵng, căn cứ tờ trình số 1915/TTr-ĐHĐN ngày 22/4/2013 của Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Trưởng ban tổ chức Thành Hội quyết định thành lập Hội Chữ thập đỏ Đại học Đà Nẵng trực thuộc Hội Chữ Thập đỏ TP.Đà Nẵng. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng cũng đã công nhận Ban Chấp hành Hội CTĐ Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 15 hội viên. Trong đó ông Ngô Văn Dưỡng- Phó GĐ Đại học Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ĐH Đà Nẵng; ông Nguyễn Đức Hùng- Phó Chủ tịch Công đoàn ĐH Đà Nẵng và ông Huỳnh Minh Sơn- Trưởng Ban công tác HSSV ĐH Đà Nẵng giữ chức Phó Chủ tịch, ông Huỳnh Bọng- Chánh Văn phòng Công đoàn ĐH ĐN giữ chức Ủy viên thường trực Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *