Tập huấn phòng ngừa ứng phó giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Trong 2 ngày 20-21/7/2013, Hội Chữ thập đỏ phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ứng phó giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho 30 cán bộ Chi hội trưởng khu dân cư trên địa bàn.

Thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng  giai đoạn 2013-2015 của Thủ tướng Chính phủ và chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ đến năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Trong 2 ngày 20-21/7/2013, Hội Chữ thập đỏ phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân tại 04 phường thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai tại quận Liên Chiểu với các hoạt động như hướng dẫn thu thập thông tin, lập kế hoạch tổ chức thực hiện trong quý III năm 2013 về kế hoạch phòng ngừa ứng phó giảm nhẹ rủi ro thiên tai theo chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố. Đồng thời, lập kế hoạch vận động các nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân và phối hợp các ngành, đoàn thể hỗ trợ trang thiết bị phòng ngừa ứng phó thiên tai cho khu dân cư; xây dựng, phát triển và tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng  giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đội ngũ tình nguyện viên tại cộng đồng.

 

 

 

Đây là hoạt động phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai theo kế hoạch được Hội Chữ thập đỏ thành phố giao cho hàng năm trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai để người dân chủ động ứng phó khi có thảm họa xảy ra.

Văn Những

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *