NGÀY TRUYỀN THỐNG CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

Ngày 22/11, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946- 23/11/2013). Dự kỷ niệm có Thường trực Thành Hội, các Ban chuyên môn, các vị ủy viên Ban Thường vụ Thành Hội, Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện và Giám đốc các Trung tâm trực thuộc Thành Hội.

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống 67 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, phong trào Chữ thập đỏ quốc tế, việc tuân thủ 7 nguyên tắc của phong trào, việc sử dụng biểu tượng và giá trị sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ, Luật hoạt động Chữ thập đỏ; tăng cường các hoạt động tại cộng đồng nhằm thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động thiết thực của Hội như: công tác cứu trợ, phòng ngừa, ứng phó thảm họa,chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiến máu tình nguyện, sơ cấp cứu ban đầu…Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Thành Hội đã tặng hoa, quà lưu niệm cho các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành Hội đã nghỉ hưu.

 

67 Năm một chặng đường nhân ái

Lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn gian nan thử thách để bảo vệ đất nước và xây dựng non sông gấm vóc Việt Nam. Quá trình dựng xây và gìn giữ đất nước cũng đã tạo lập nên truyền thống nhân văn, nhân ái của dân tộc, tinh thần đoàn kết, gắn bó, đùm bọc yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn. Phát huy những truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngay sau khi thành lập đến nay, với tinh thần tự nguyện cao cả, phấn đấu không mệt mỏi trong hoạt động nhân đạo, giành nhiều thành tựu to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp nhân đạo cao cả của đất nước.

Cách đây 67 năm, tại đình Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội (nay đã trở thành nhà truyền thống của Hội), Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được thành lập. Kể từ đó, ngày 23/11/1946 đã đi vào lịch sử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam như một mốc son sáng chói đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội nhân đạo quần chúng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên.

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội hoạt động trên phạm vi cả nước với 7 lĩnh vực trọng tâm đã được quy định trong Luật hoạt động chữ thập đỏ, bao gồm: Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; Chăm sóc sức khoẻ; sơ cấp cứu ban đầu; Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; Tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; Tuyên truyền các giá trị nhân đạo; Tham gia phòng ngừa ứng phó thảm hoạ. Hội hoạt động vì mục tiêu nhân đạo – hòa bình – hữu nghị, với 4 tính chất đặc thù: tính xã hội sâu sắc, tính chuyên nghiệp, tính hệ thống, tính quốc tế cao cả.

Qúa trình xây dựng và trưởng thành

Trải qua 67 năm xây dựng và trưởng thành, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ có những đóng góp tích cực, nhiều khởi sắc; vị trí, vai trò của Hội từng bước được khẳng định; tổ chức 4 cấp của Hội được củng cố, kiện toàn; số lượng, chất lượng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ được nâng lên một bước; hoạt động hợp tác quốc tế của Hội được mở rộng; công tác vận động nguồn lực và trợ giúp đối tượng ngày càng có hiệu quả; công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân đạo có kết quả rõ rệt.

Lịch sử phát triển của Hội từ ngày thành lập đến nay là biểu hiện sinh động của sự kết nối truyền thống nhân văn, nhân ái của dân tộc với lịch sử phát triển của một tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, gắn bó với lợi ích dân tộc, hòa đồng với cuộc sống của nhân dân. Suốt quá trình 67 năm xây dựng và phát triển, sự cống hiến, hy sinh của lớp lớp cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã hun đúc lên những truyền thống vẻ vang, đó là:

Truyền thống cống hiến, hy sinh hết mình vì những người nghèo, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai, thảm họa, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ em lang thang và những người dễ bị tổn thương khác trong xã hội. Chúng ta có quyền tự hào rằng, tổ chức Hội Chữ thập đỏ là một trong số tổ chức lập ra không phải chỉ vì lợi ích của cán bộ, hội viên của mình, mà quan trọng hơn và trên hết là vì lợi ích của những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội cần sự giúp đỡ.

Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái và nhân đạo cao cả; đoàn kết trong tổ chức Hội, đoàn kết với các tổ chức xã hội trong nước, các tổ chức quốc tế trong các hoạt động nhân đạo, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển. Chúng ta tự hào về sự phát triển không ngừng của tổ chức Hội trong suốt hơn 67 năm qua và càng tự hào hơn về mối quan hệ hợp tác ngày càng rộng mở của Hội với các tổ chức trong nước và quốc tế; mục tiêu:”Chung sức vì nhân đạo”, góp phần khơi dậy, phát huy truyền thống nhân văn, nhân đạo cao quý của dân tộc.

Truyền thống sáng tạo, có ý chí vượt khó, dám nghĩ, dám làm, luôn luôn đổi mới phương thức hoạt động, nắm chắc tính đặc thù của tổ chức Hội, tham mưu có hiệu quả cho Đảng và Nhà nước lãnh đạo công tác Hội và thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác nhân đạo, tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, hướng về cơ sở, quan tâm đến những người khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, góp phần xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chiến lược hoạt động của Hội

Từ kết quả và những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động, đặc biệt là tiếp tục triển khai sâu rộng tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 7/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động Chữ thập đỏ; Ban Chấp hành Trung ương Hội đã ban hành Chiến lược Phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020 với chủ đề “Đổi mới tư duy – Tạo dựng vị thế – Bảo vệ sự sống”. Chiến lược xác định những định hướng ưu tiên của toàn Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động của Hội trong những năm tới.

“Đổi mới tư duy” có nghĩa là Hội không chỉ tự mình làm nhân đạo, mà cần vận động các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động nhân đạo; vận động cộng đồng sống thân thiện với môi trường, góp phần giảm thiểu rủi ro do thảm họa gây ra. “Tạo dựng vị thế” có nghĩa là khẳng định bằng được trong xã hội và hệ thống chính trị: vị trí, vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đối với hoạt động nhân đạo. “Bảo vệ cuộc sống” có nghĩa là Hội Chữ thập đỏ làm mọi việc có thể làm để chăm sóc, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị tổn thương, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa và các hoạt động chữ thập đỏ khác.

Thực hiện sứ mệnh cao cả là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, tổ chức bổ trợ của Chính phủ trong công tác nhân đạo, Hội Chữ thập Việt Nam xác định: Đến năm 2020 Hội sẽ trở thành Hội quốc gia vững mạnh, đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo của đất nước, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với các thách thức và tình huống trong công tác nhân đạo, tiếp tục đóng góp tích cực cho Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

 

37 năm hình thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng

Tiếp nối truyền thống của Hội, ngày 12 tháng 11 năm 1976 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng đã được thành lập để đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ của Hội trong những ngày đầu giải phóng thành phố và thống nhất đất nước; cho đến ngày thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương, Hội CTĐ thành phố Đà Nẵng đã phát huy vai trò của Hội đề ra nhiều chủ trương, mô hình hoạt động Hội góp phần vào công cuộc an sinh xã hội của thành phố

Kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ thành phố đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo và phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong hoạt động nhân đạo. Tổ chức Hội tiếp tục phát triển, cùng với những cống hiến của lực lượng hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã thu hút các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện.

Đến nay có 93 Hội cơ sở xã, phường, trường học, các trường đại học, cao đẳng,  các đơn vị y tế, doanh nghiệp với 26.093 hội viên và 1.897 Tình nguyện viên CTĐ, 15 cán bộ chuyên trách Thành Hội và 21 cán bộ nhân viên các Trung tâm trực thuộc Thành Hội. Thường trực cơ quan Hội CTĐ các quận, huyện trước đây phải kiêm nhiệm đến nay đã có Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách và bình quân 4 cán bộ chuyên trách/ 1 quận, huyện; Chủ tịch Hội CTĐ phường xã trước đây làm việc tự nguyện, không có chế độ phụ cấp, đến năm 2004 đã có chế độ phụ cấp hàng tháng. Công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo, xây dựng quỹ Hội, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để vận động nhiều nguồn lực đã nâng cao năng lực hoạt động Hội CTĐ trong tình hình mới;

– Công tác cứu trợ nhân đạo thường xuyên, cứu trợ khẩn cấp, phong trào Tết vì người nghèo, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và triển khai các chương trình, dự án phát triển cộng đồng, duy trì các hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề từ thiện đã hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương được cải thiện đời sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng; Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu Chữ thập đỏ đã góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước;

– Triển khai có hiệu quả các chương trình, mô hình phòng ngừa ứng phó thảm họa, Sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng đã giúp các cộng đồng dễ bị tổn thương cùng với người dân, học sinh nâng cao nhận thức, hiểu biết về năng lực phòng ngừa giảm thiểu rủi ro thiên tai và phòng tránh tai nạn thương tích. Công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện đạt kết quả cao, đến năm 2012 nguồn HMTN đáp ứng 99,5 % nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, tỷ lệ dân số TP. Đà Nẵng tham gia HMTN đạt 3% (toàn quốc 1,05%); Chương trình truyền thông vận động đăng ký hiến tặng giác mạc đã vận động 2283 người tự nguyện đăng ký hiến và xây dựng 05 Câu lạc bộ Những người đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời. Tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng và hiến xác, bước đầu đã có 14 người tự nguyện đăng ký hiến xác, hiến bộ phận cơ thể người.

Những kết quả hoạt động của Hội góp phần thực hiện thành công Chương trình “5 không, 3 có”, mục tiêu an sinh xã hội của thành phố và chính sách an dân của Đảng, Nhà nước.

Với những kết quả trên, Hội đã được khen thưởng như sau:

– TW Hội CTĐ Việt Nam và Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2005-2010 cho Hội CTĐ thành phố Đà Nẵng.

– Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Hội CTĐ thành phố, quận Sơn Trà, Hải Châu và phường Hoà Khánh (quận Liên Chiểu), phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê), phường Hòa Thuận (quận Hải Châu)

– Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 2010) cho Hội CTĐ thành phố Đà Nẵng.

Với 67 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với những thăng trầm của lịch sử đất nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã và đang phấn đấu vươn lên thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”. Những nỗ lực của các cấp Hội, của toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc từng bước hiện thực hóa Chiến lược Phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020 chắc chắn không chỉ góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mang lại niềm tin, hạnh phúc cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Linh Chi

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.